Usługi

 • Medycyna podróży
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Diagnostyka
 • Szczepienia ochronne
Medycyna podróży

Medycyna podróży

Dziedzina medycyny wychodząca naprzeciw potrzebie informacji i profilaktyki w związku z podróżami zagranicznymi ,często w rejony o zupełnie innych zwyczajach, kulturze, ale także o odmiennym klimacie niosącym niespotykane w naszej strefie klimatycznej zagrożenia zdrowotne.

W ramach konsultacji indywidualnie omawiamy z Państwem plan podróży zwracając uwagę na ryzyko ,które może być z nią związane.

Proponujemy rozwiązania profilaktyczne ,które mogą zapobiec niektórym chorobom przenoszonym przez owady oraz problemom zdrowotnym związanym ze spożywaniem nowych pokarmów , często przygotowywanych lub spożywanych w przypadkowych miejscach.

Nasze porady oparte na wytycznych polskich i światowych ekspertów zajmujących się problematyką chorób tropikalnych i bezpieczeństwem w trakcie podróży

Posiadamy w naszej ofercie wszystkie dostępne na rynku polskim szczepionki stosowane w profilaktyce przed wyjazdami.

Kwalifikujemy do szczepienia dzieci i dorosłych uwzględniając indywidualne wskazania do szczepienia , analizując dotychczas stosowaną profilaktykę, a przede wszystkim indywidualną sytuację zdrowotną pacjenta.

Proponujemy profilaktykę przeciwmalaryczną dla dorosłych i dzieci przed wyjazdem do rejonów objętych rekomendacjami WHO.

Wykonane szczepienia wpisywane są do Międzynarodowej Książeczki Szczepień zwanej „Żółtą Książeczką”.

Alergologia

Alergologia

Dziedzina medycyny zajmująca się chorobami alergicznymi, czyli nadwrażliwością organizmu na alergeny.
Coraz częściej spotykamy się z nawracającymi objawami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie zwłaszcza w okresach intensywnego pylenia roślin, po spożyciu wybranych pokarmów, czy wreszcie podczas kontaktu z nowymi alergenami zarówno w domu jak i w miejscu pracy.

Oferujemy konsultacje alergologiczne dla dzieci i dla dorosłych.
Diagnostykę alergologiczną w oparciu o indywidualne wskazania.
Profilaktykę i leczenie chorób alergicznych w tym immunoterapię swoistą.

Pediatria

Pediatria

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem dzieci od urodzenia do 18 roku życia.

W ramach profilaktyki oferujemy:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • bilanse zdrowia,
 • szczepienia ochronne obejmujące zalecenia PSO jak również szczepienia zalecane,
 • leczenie chorób wieku dziecięcego,
Diagnostyka

Diagnostyka

Oferujemy:

 • diagnostyka laboratoryjna w pełnym zakresie w ramach współpracy z Laboratorium Diagnostyka sp z o. o. - z szybkim dostępem do wyników badań.
 • diagnostyka w gabinecie obejmująca wykonanie szybkich testów diagnostycznych (CRP, STREP A)
 • diagnostyka alergologiczna: panele alergenowo-swoistych IgE, testy płatkowe,

W sytuacjach wątpliwych, w razie konieczności pilnej weryfikacji wyników badań w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego leczenia możliwy kontakt bezpośredni z lekarzem.

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne

 • Szczepienia dla dzieci: w zakresie obowiązkowego kalendarza szczepień oraz szczepienia zalecane (przeciw pneumokokom, meningokokom, WZWA, odkleszczowego zapalenia mózgu, ospie wietrznej, rotawirusom i inne),
 • Sczepienia ochronne w pełnym zakresie (zawarte PSO i szczepienia zalecane przeciwko: meningokokom, pneumokokom, odkleszczowemu zapaleniu mózgu, WZW A, rotawirusom i inne),
 • Szczepienia dla dorosłych: przypominające dawki p/w błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, MMR (odrze, śwince, różyczce), WZW A, WZW B,
 • Szczepienia kobiet przed planowaną ciążą,
 • Szczepienia pracownicze: dla grup zawodowych objętych profilaktyką w związku z wykonywaną pracą,
 • Szczepienia sezonowe przeciw grypie.