Parking

Parking

Ze względu na lokalizację gabinetu na terenie osiedla mieszkaniowego, nie ma możliwości zapewnienia miejsc parkingowych. Przy bloku nr 1 na ul. Orlińskiego, w sąsiedztwie sklepu Rossman, znajduje się parking płatny (wjazd od ul. B. Włodarczyka).

Usługi

 • Medycyna
  podróży
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Diagnostyka
 • Szczepienia
  ochronne
 • COVID-19
Medycyna <br> podróży

Medycyna
podróży

Dziedzina medycyny wychodząca naprzeciw potrzebie informacji i profilaktyki w związku z podróżami zagranicznymi, często w rejony o zupełnie innych zwyczajach, kulturze, ale także o odmiennym klimacie niosącym niespotykane w naszej strefie klimatycznej zagrożenia zdrowotne.

MAP medica jest Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży. W ramach konsultacji indywidualnie omawiamy plan podróży, zwracając szczególną uwagę na ryzyko, które może być z nią związane. Proponujemy rozwiązania profilaktyczne, które mogą zapobiec niektórym chorobom przenoszonym przez owady oraz problemom zdrowotnym związanym ze spożywaniem nowych pokarmów, często przygotowywanych lub spożywanych w przypadkowych miejscach.

Nasze porady oparte są na aktualnych wytycznych polskich i światowych ekspertów zajmujących się problematyką chorób tropikalnych i bezpieczeństwem w trakcie podróży. Proponujemy profilaktykę przeciwmalaryczną dla dorosłych i dzieci przed wyjazdem do rejonów objętych rekomendacjami WHO.

Posiadamy w naszej ofercie wszystkie dostępne na rynku polskim szczepionki stosowane w profilaktyce przed wyjazdami. Kwalifikujemy do szczepienia dzieci i dorosłych uwzględniając indywidualne wskazania do szczepienia, analizując dotychczas stosowaną profilaktykę, a przede wszystkim, indywidualną sytuację zdrowotną pacjenta. Wykonane szczepienia wpisywane są do Międzynarodowej książeczki szczepień zwanej „Żółtą książeczką”.

Alergologia

Alergologia

Dziedzina medycyny zajmująca się chorobami alergicznymi, czyli nadwrażliwością organizmu na alergeny.

Coraz częściej spotykamy się z nawracającymi objawami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie, zwłaszcza w okresach intensywnego pylenia roślin, po spożyciu wybranych pokarmów, czy wreszcie podczas kontaktu z nowymi alergenami, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.

Oferujemy:

 • konsultacje alergologiczne dla dzieci i dla dorosłych,
 • diagnostykę alergologiczną w oparciu o indywidualne wskazania,
 • profilaktykę i leczenie chorób alergicznych, w tym immunoterapię swoistą,
 • testy płatkowe (diagnostyka wyprysku/alergii kontaktowej), panele alergiczne.
Pediatria

Pediatria

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem dzieci od urodzenia do 18. roku życia.

W MAP medica oferujemy:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • bilanse zdrowia,
 • szczepienia ochronne obejmujące zalecenia Programu Szczepień Ochronnych (PSO),
 • szczepienia zalecane,
 • leczenie chorób wieku dziecięcego.
Diagnostyka

Diagnostyka

MAP medica oferuje:

 • diagnostykę laboratoryjną w pełnym zakresie, w ramach współpracy z laboratorium Diagnostyka Sp. z o. o. - z szybkim dostępem do wyników badań;
 • diagnostykę w gabinecie obejmującą wykonanie szybkich testów diagnostycznych (CRP, STREP A, grypa);
 • diagnostykę alergologiczną: panele alergenowo-swoistych IgE, testy płatkowe.

W sytuacjach wątpliwych, w razie konieczności pilnej weryfikacji wyników badań w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego leczenia, możliwy jest kontakt bezpośredni z lekarzem.

Szczepienia <br> ochronne

Szczepienia
ochronne

W ofercie MAP medica znajdują się:

 • Szczepienia dla dzieci: w zakresie obowiązkowego kalendarza szczepień oraz szczepienia zalecane (przeciw pneumokokom, meningokokom, WZW A, odkleszczowemu zapaleniu mózgu, ospie wietrznej, rotawirusom i inne);
 • Szczepienia dla dorosłych: przypominające dawki p/w błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, MMR (odrze, śwince, różyczce), WZW A, WZW B, odkleszczowemu zapaleniu mózgu;
 • Szczepienia kobiet przed planowaną ciążą;
 • Szczepienia pracownicze: dla grup zawodowych objętych profilaktyką w związku z wykonywaną pracą;
 • Szczepienia sezonowe przeciw grypie.
COVID-19

COVID-19

MAP medica oferuje wykonanie:

Testu antygenowego COVID-19 - test antygenowy COVID-19 to szybki i prosty w wykonaniu test immunologiczny, służący do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z noso-gardzieli lub jamy ustnej i gardła, pobranych od pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19 w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia objawów. Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób, które podejrzewają możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.

Test antygenowy na koronawirusa, określany jako szybki test na COVID-19, to jedna z dopuszczalnych obecnie przez WHO metod diagnostyki zakażeń wywoływanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jest również jednym z dokumentów akceptowanych przy wjeździe do wielu krajów podczas podróży zagranicznych.

Fizjoterapia

Fizjoterapia

Fizjoterapia to nauka medyczna, której zadaniem jest utrzymanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. W MAP medica oferujemy:

 • fizjoterapię ortopedyczną dzieci (od 6. r. ż.) i młodzieży, obejmującą m. in: korekcję wad postawy, rehabilitację pourazową, rehabilitację sportową, problemy ortopedyczne wieku dziecięcego;
 • fizjoterapię ortopedyczną dorosłych - pourazową, sportową, pooperacyjną, w chorobach przewlekłych, itp.

Pacjentom oferujemy konsultacje doświadczonego fizjoterapeuty, terapie indywidualne, masaż częściowy odcinka kręgosłupa, nogi, ręki oraz kinesiotaping.